Administratieve dienstverlening

Secretarieel
● Correspondentie
● Tekstverwerking
● Agendabeheer
● Mailings
● Notulen
● Bezwaarschriften
● Telefoon- en e-mailservice
● Rapporten uitwerken
● Brieven opstellen
● Adressenbeheer
● Dictaten
● Verslagen
● Data-entry
● Formulierontwerp

Administratief
● Boekhouding
● Offertes
● Debiteurenbeheer
● Coderen
● Inboeken
● Facturatie
● Crediteurenbeheer
● Winst- en verliesrekening
● Belastingaangifte
● Contracten
● Regelgeving
● Overzichten
● Planning
● Beheer